Những bộ phim dành cho người làm phim

Những người thích xem phim, mê xem phim, muốn làm phim, đã, đang và sẽ làm việc trong ngành phim ảnh đều ít nhiều có những bộ phim yêu thích riêng. Tôi cũng vậy. Mặc dù gu xem phim của tôi có hơi phức tạp, nhưng có những bộ phim mà mỗi khi tuột mood [...]