[Kịch bản 101] #29: Đặt tên con – Phần 2: Đặt tên nhân vật

Nhân vật là phần quan trọng của phim. Nói về đặt tên phim mà không nói về đặt tên nhân vật thì quả là điều thiếu sót. Vậy thì, đặt tên nhân vật cần chú ý những yếu tố nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây: ĐẶT TÊN NHÂN VẬT Cái tên [...]