Support the show

Bạn muốn đọc, xem, nghe thêm nhiều thông tin bổ ích về kỹ thuật viết kịch bản nói riêng và kỹ thuật, quy trình, kinh nghiệm làm phim nói chung? Hãy ủng hộ blog bằng cách donate thông qua số tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Lê Chí Hiếu
Số tài khoản: 0561000628520
Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Lâm Đồng
Momo: https://nhantien.momo.vn/UGblUPcUiNE
Paypal: paypal.me/yooribae

Sự ủng hộ về mặt tài chính của bạn sẽ giúp blog có thêm chi phí để sản xuất thêm nhiều bài viết, clip và podcast hướng dẫn làm phim hơn nữa.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

lamphimmotminh™ by ©yooribae